pchlitarg gps

 plakat konkurs

 

 

Konkurs na Palmę Wielkanocną 2021

 

WYCIĄG Z REGULAMINU: pełna treść regulaminu do pobrania TUTAJ

 Konkurs kierowany jest do dzieci z Gminy Środa Wielkopolska w dwóch kategoriach:

  • I KATEGORIA (zespołowa)

W konkursie biorą udział palmy wykonane przez dzieci (dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych klas 1-3) w grupach liczących minimum 2 osoby.

  • II KATEGORIA (indywidualna)

Palmy wykonane przez dzieci (dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych  klas 1-3), które mają pomysł na stworzenie oryginalnej i niepowtarzalnej palmy wielkanocnej.

Zgłoszenia prac konkursowych dokonać może dziecko lub jego rodzic/opiekun prawny lub wychowawca w przypadku pracy zespołowej (dalej „Uczestnik”).

 

 

Zasady prowadzenia Konkursu:

1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 10.03.2021 roku do dnia 28.03.2021 roku do godz. 15.00.

2. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie www.sroda.wlkp.pl oraz zaakceptować Regulamin (zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu);

b) dostarczyć pracę plastyczną (dalej: „Zadanie Konkursowe”) wykonaną przez dziecko/dzieci samodzielnie, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w Regulaminie do 28 marca 2021 roku do godziny 15.00 cyfrowo - poprzez przesłanie dobrej jakości dwóch zdjęć Zadania Konkursowego na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

zdjęcie pracy – Palmy Wielkanocnej

zdjęcie pracy – Palmy Wielkanocnej wraz z wykonawcą/wykonawcami Palmy.

c) dostarczyć należy metryczkę autora/autorów, której wzór stanowią załącznik nr 1(kategoria zespołowa) lub załącznik 2 (kategoria indywidualna)  do niniejszego Regulaminu oraz stosowne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dla każdego dziecka biorącego udział w konkursie którego wzór stanowi 3 (kategoria zespołowa)  lub załącznik 4  (kategoria indywidualna)  do Regulaminu;

Przesłane zgody muszą zawierać odręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego oraz zostać zeskanowane lub sfotografowane.

d) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgłoszenie Zadania Konkursowego jest automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klauzula RODO znajduje się pod treścią Regulaminu).

4. Zadanie Konkursowe powinno spełniać następujące kryteria:

a) Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

b) TECHNIKA WYKONANIA: materiały papiernicze, materiały naturalne i zdobnicze takie jak:

bukszpan, bazie, suche kwiaty, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.

c) Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez wykonawcę/wykonawców;

 

Nagrody:

1. Nagrodami w Konkursie są (dalej łącznie „Nagroda”) trzy prezenty niespodzianki w każdej z kategorii które zostaną wręczone łącznie 6 zwycięzcom Konkursu osobiście przez Króliczka Wielkanocnego.

2. Wizyta Króliczka Wielkanocnego w miejscu zamieszkania nagrodzonych autorów odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, w terminie 2-3.04.2020 r. Ze względu na pandemię, preferowane jest przekazanie nagród na dworze przed miejscem zamieszkania nagrodzonych autorów prac. W trakcie wręczenia nagród przez Króliczka Wielkanocnego zostanie wykonana pamiątkowa fotografia.

3. Do wszystkich uczestników, którzy wezmą udział w konkursie zostanie przesłany Dyplom Udziału w formie elektronicznej.

 

Organizator poinformuje o wygranej zwycięzców poprzez telefoniczny kontakt z wychowawcą/rodzicem/opiekunem prawnym, w celu ustalenia szczegółów wizyty Zajączka, która odbyć powinna się w terminie 2-3.04.2021r.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na stronie www.sroda.wlkp. oraz na facebooku Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej facebook.com/umsrodawlkp w dniu 3 kwietnia 2021

 

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU

 

KARTY ZGŁOSZENIOWE

KATEGORIA ZESPOŁOWA - załącznik nr 1 i 3 

KATEGORIA INDYWIDUALNA - załącznik nr 2 i 4 

Go to top