Regulamin Konkursu na Palmę Wielkanocną 2020

 

 1. 1. Celem konkursu jest:
 • •Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową;
 • •Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy;
 • •Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia;
 • •Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci;
 • •Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
 • •Integracja społeczności lokalnej.
 1. 2. Zadanie konkursowe:

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

TECHNIKA WYKONANIA: materiały papiernicze, materiały naturalne i zdobnicze takie jak: bukszpan, bazie, suche kwiaty, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.

Palmy oceniane będą w 2 kategoriach:

 • •zespołowej
 • •indywidualnej

I KATEGORIA (zespołowa)

W konkursie biorą udział palmy wykonane przez dzieci (dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych) w grupach liczących minimum 2 osoby.

II KATEGORIA (indywidualna)

Palmy wykonane przez dzieci (dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych), które mają pomysł na stworzenie oryginalnej i niepowtarzalnej palmy wielkanocnej.

 1. 3. Warunki udziału:
 • •wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej;
 • •wykorzystanie materiałów papierniczych, tworzyw naturalnych oraz różnych form zdobniczych;
 1. 4. Miejsce i termin składania wykonanych palm:

Z wykonaną palmą należy przybyć na Stary Rynek w Środzie Wielkopolskiej w niedzielę 5 kwietnia br. gdzie o godz. 12.45, podczas organizowanego na płycie rynku Kiermaszu Wielkanocnego nastąpi ich prezentacja oraz ocena przez jury. Ponadto wszystkich wykonawców palm zapraszamy do udziału w procesji z palmami, która wyruszy5 kwietnia  br. o godz. 11.15 spod Kościoła Najświętszego Serca Jezusa do Kolegiaty.

 1. 5. Oznaczenie prac

Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:

 • •Imię i nazwisko uczestnika (uczestników), klasa, grupa przedszkolna i nazwa przedszkola, wiek wykonawcy (wiek podajemy tylko w przypadku prac indywidualnych)
 1. 6. Ocena palm:
 • •Do konkursu nie zostaną dopuszczone palmy zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: - gotowe palmy wielkanocne.

Oceny palm dokona specjalnie powołane jury. Palmy, które otrzymają najwięcej punktów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce w kategorii indywidualnej oraz I, II, III miejsce w kategorii grupowej).

 1. 7. Kryteria oceny prac:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • •zgodność z regulaminem konkursu,
 • •pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • •dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • •wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • •samodzielność i estetykę wykonania pracy.
 1. 8. Organizator

Organizatorem konkursu jest Agencja eventowa Ka-boom! oraz Gmina Środa Wielkopolska

Go to top