prosimy opisać asortyment, ze wskazaniem rodzaju produktu, określeniem miejsca pochodzenia i sposobu produkcji. Opis będzie wykorzystany do celów promocyjnych